PortalDienstProductConcept
logo
Nieuws
TVBlogContact
zelfgestuurde 
ontdekking 
door gestuurde zelfontdekking 

Pers

Volkskrant

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig, mensen die zich niet afwachtend opstellen. Dat vindt de politiek en dat vindt ook de Stichting Entreprenasium...

Trouw

Ondernemende scholieren komen in het voortgezet onderwijs nauwelijks aan hun trekken. Een nieuwe schoolsoort, het entreprenasium, moet dat veranderen. Onze leerlingen zeggen: laat maar, ik doe het zelf wel.

RTL 4, LifestyleXperience

Tegenwoordig zijn er verschillende concepten om aansluiting te vinden bij de interesses van de leerlingen. Zo ook het entreprenasium.

Dagblad van het Noorden

Op het entreprenasium mogen jongeren voor een belangrijk deel hun eigen leertraject bepalen. Het vervangen van reguliere schoolvakken met een leerzame excursiereis is daar een voorbeeld van.

Telegraaf

Het wordt geen gewone school met klaslokalen, maar een ruimte waarin allerlei bedrijven zijn gevestigd.

OECD

Het entreprenasium is in Europa benoemd als een van de mooiste best practices.

VO-magazine

Het entreprenasium prikkelt ondernemingslust leerlingen en leraren...

Het Kind

Het entreprenasium werpt vruchten af: ‘Ik heb meer geleerd dan in mijn hele schoolcarrière tot nu toe’

VO-magazine

Geef leerlingen de vrijheid om een eigen bedrijfje op te zetten of originele ideeën uit te voeren en ze raken ‘super gemotiveerd’. En dat niet alleen, ze halen nog hogere cijfers ook. Dat blijkt op het entreprenasium.....

Trouw

Deze leerlingen leren niet omdat het moet, maar omdat ze ergens in geïnteresseerd zijn. Leren is gekoppeld aan iets van henzelf, niet van de school.

BNR Gangmakers

Het entreprenasium brengt de passie terug bij de leerling.....Ruimte voor nieuwsgierigheid, ondernemerschap en zelfsturing! Heerlijk erkennen van talent.....

De krant van Midden-Drenthe

Het Entreprenasium gaat uit van Leren Ondernemend Leren. Leerlingen worden uitgedaagd om hun ondernemende talenten aan te spreken.

Paul Rosenmöller

Conclusie is dat je dit een vorm van onderwijs kunt noemen dat je eigenlijk iedere leerling in het voortgezet onderwijs toewenst.

Dagblad van het Noorden

Op het entreprenasium leer je al op jonge leeftijd presentaties te houden, te organiseren en contacten te onderhouden.....Lopen zij ergens tegenaan waar ze meer over willen weten, dan organiseren ze zelf masterclasses en zoeken ze iemand die over dat onderwerp een gastcollege kan geven.

Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs

Op een business school leer je zaken doen. Op een entreprenasium leer je zaken bedenken.

Visitatiecommissie Agentschap NL

De visitatiecommissie is onder de indruk van het concept: het entreprenasium is een manier van denken, van zijn, een mensbeeld anders dan een vast omlijnde business school. Het enthousiasme en de betrokkenheid is groot bij docenten en leerlingen.